Công ty xuất khẩu lao động IPM Việt Nam, べとナムIPM送り出し機関|派遣会社

  • Trở thành thực tập sinh kỹ năng thì cần những lưu ý gì?

    Trong những năm gần đây, cùng với sự đi lên trong mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật thì sự hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, trong đó phải kể đến Chương trình phái cử thực tập sinh kỹ năng cũng ngày càng được đẩy mạnh. Nhật Bản đã và đang trở thành thị trường xuất khẩu lao động chính của Việt Nam với tổng số 145.000 thực tập sinh hiện đang thực tập tại Nhật Bản.