Công ty xuất khẩu lao động IPM Việt Nam, べとナムIPM送り出し機関|派遣会社

 • Đào Tạo Tiếng Nhật

  Đào Tạo Tiếng Nhật

  Công ty Cổ phần Nhân lực IPM Việt Nam chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo tiếng Nhật cho thực tập sinh vì IPM Việt Nam hiểu rằng ngôn ngữ chính là chiếc cầu nối  quan trọng nhất để các bạn thực tập sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường và cuộc sống sau này tại Nhật Bản, cũng như có thể tiếp thu đầy đủ các kiến thức, kỹ năng trong quá trình làm việc tại xí nghiệp.

 • Đào Tạo Nghề

  Bên cạnh trung tâm đào tạo tiếng hiện đại, Công ty Cổ phần IPM Việt Nam có thêm một trung tâm đào tạo nghề chuyên biệt. Tại đây, thực tập sinh sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng công việc thực tập sinh đó sẽ làm việc tại Nhật Bản.

 • Đào Tạo Định Hướng

  Đào Tạo Định Hướng

  Công ty Cổ phần Nhân lực IPM Việt Nam không chỉ tập trung đào tạo chuyên môn mà còn chú trọng đào tạo ý thức, tác phong làm việc chuyên nghiệp và kiến thức về đất nước Nhật Bản nơi thực tập sinh sẽ sang làm việc.